Terugbetaling ledenkapitaal

Alle leden zouden op dit moment de toegezegde terugbetaling van het ledenkapitaal moeten hebben ontvangen. Laat weten als dat niet zo is.

We hebben de ‘maatschappelijke bijdrage’ van Agem nog niet ontvangen, en dus nog niet verwerkt.  Dit heeft onze aandacht.

Ledenverklaringen verzonden

In de periode  van 06-07 tot 08-07 zijn de ledenverklaringen en de verklaring van de belastingdienst naar de leden verzonden, d.w.z. naar alle leden die geen contract hebben bij Agem, Nuon/Vattenfall, Eneco, EnergieDirect of Essent.

Mocht u geen verklaring hebben ontvangen en ook geen contract hebben bij bovengenoemde leveranciers, laat dat dan even weten, dan zoeken we uit wat er aan de hand is.

De verzonden ledenverklaringen en de verklaring van de belastingdienst dient u zelf in te dienen bij uw leverancier met het verzoek de teruggave energiebelasting te regelen.