Uitkering aan leden

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering zal er een uitkering worden gedaan per certificaat aan alle leden.

We verwachten dat dit deze week volledig zal zijn uitgevoerd.

Opgave tweede helft 2020

Inmiddels zijn vrijwel alle opwekverklaringen, van niet-Agem klanten,  naar de opgegeven leveranciers verzonden, dus in de komende weken zou ieder lid een teruggave (creditnota) van de leverancier moeten ontvangen over de tweede helft van 2020. Sommige leden moeten zelf de opgave doen, maar hebben daarvoor inmiddels ook de benodigde stukken ontvangen.

Terugbetaling ledenkapitaal

Alle leden zouden op dit moment de toegezegde terugbetaling van het ledenkapitaal moeten hebben ontvangen. Laat weten als dat niet zo is.

We hebben de ‘maatschappelijke bijdrage’ van Agem nog niet ontvangen, en dus nog niet verwerkt.  Dit heeft onze aandacht.