Ledenverklaringen

Omdat we overgaan van een gebroken boekjaar naar een boekjaar per 1 januari, zal er over de productieperiode van 1 juni 2020 – 1 januari 2021 een afrekening plaatsvinden.

De ledenverklaringen hiervoor zijn inmiddels bij ons binnengekomen en zullen binnenkort aan alle niet-Agem leden worden verzonden.

Agem leden hoeven zelf niets te doen, zij kunnen in de maand maart de creditnota/correctiefactuur verwachten.