Teruggave energiebelasting 2022

Er zijn wat vragen over de teruggave van de energiebelasting over 2022 binnengekomen.

Als het goed is zouden de meeste leden inmiddels een creditnota van hun leverancier ontvangen moeten hebben. 

Wat opvalt is dat de teruggave lager is dan in voorgaande jaren. Dit komt omdat de overheid in het kader van energiemaatregelen de belasting voor 2022 heeft verlaagd van ongeveer 12 naar ongeveer 4 cent per kWh.

Gelukkig wordt deze tegenvaller ruimschoots goedgemaakt door de veel hogere opbrengsten zodat we in 2022 per saldo het beste jaar tot nu toe hebben gehad.

Ledenverklaringen

We hebben van Streekenergie de ledenverklaringen ontvangen en deze zijn inmiddels verwerkt, d.w.z. doorgegeven aan de diverse energieleveranciers (VandeBron, Vattenfall, Essent, Nuon, GreenChoice, Engie, BudgetEnergie, Eneco) of aan het lid zelf.

Als je in 2022 een andere energieleverancier heb gehad dan in 2021 geef dit dan per omgaande door via bestuur@ecbredevoort.nl als dat nog niet gedaan is.

Uitkering aan leden

In verband met de sterk gestegen opbrengsten (een meevaller in dit geval) heeft het bestuur besloten om de leden een tussentijdse uitkering per certificaat te doen. Dit zal komende week worden geregeld.

Ledenverklaringen niet-Agem klanten

De ledenverklaringen van alle niet-Agem klanten zijn aan de leden verzonden of bij hun leveranciers ingediend. De normale gang van zaken is dat je over enige tijd een credit-nota gaat ontvangen voor de te verrekenen belastingteruggave.

Voor Agem klanten is het nog afwachten op de uitkomsten van het overleg met de belastingdienst.