Ledenverklaringen

We hebben van Streekenergie de ledenverklaringen ontvangen en deze zijn inmiddels verwerkt, d.w.z. doorgegeven aan de diverse energieleveranciers (VandeBron, Vattenfall, Essent, Nuon, GreenChoice, Engie, BudgetEnergie, Eneco) of aan het lid zelf.

Als je in 2022 een andere energieleverancier heb gehad dan in 2021 geef dit dan per omgaande door via bestuur@ecbredevoort.nl als dat nog niet gedaan is.

Uitkering aan leden

In verband met de sterk gestegen opbrengsten (een meevaller in dit geval) heeft het bestuur besloten om de leden een tussentijdse uitkering per certificaat te doen. Dit zal komende week worden geregeld.

Ledenverklaringen niet-Agem klanten

De ledenverklaringen van alle niet-Agem klanten zijn aan de leden verzonden of bij hun leveranciers ingediend. De normale gang van zaken is dat je over enige tijd een credit-nota gaat ontvangen voor de te verrekenen belastingteruggave.

Voor Agem klanten is het nog afwachten op de uitkomsten van het overleg met de belastingdienst.

Uitkering aan leden

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering zal er een uitkering worden gedaan per certificaat aan alle leden.

We verwachten dat dit deze week volledig zal zijn uitgevoerd.