Er zijn plannen om in Bredevoort een energiecoöperatie op te richten. De leden hiervan investeren gezamenlijk in zonnepanelen op één of meerdere grote centrale daken. De kostprijs gaat daardoor flink omlaag, waardoor er een aantrekkelijke financieel rendement te behalen is. En er wordt zo een bescheiden begin gemaakt met een toekomstig energieneutraal Bredevoort.

Lees onze brochure!

Hoe werkt het?

(heel kort)

1. Lid worden van de Coöperatie
Je wordt lid van de Coöperatie en koopt zon-certificaten. Deze geven recht op teruggave van betaalde energiebelasting.
2. Panelen op de daken leggen
De coöperatie legt zonnepanelen op het Grachthuys en zorgt voor verzekering en onderhoud. De opgewekte  zonne-stroom wordt verkocht aan het energiebedrijf.
3. Voordelen incasseren
Leden krijgen op basis van de opbrengst van hun aantal certificaten (panelen) de energiebelasting (nu 0,12 cent per kWh) terug via hun jaarafrekening. Daarnaast is er nog een winstuitkering van de coöperatie.

En er wordt CO2-bespaard!

Stand tot nu toe

Ons doel is minimaal 50 leden te hebben die samen ca 400 panelen kopen.
__________________________
Geïnteresseerden
Gereserveerde panelen
aspirant leden