Teruggave energie belasting

Alle klanten van Energie van Ons hebben de teruggave 2023 inmiddels ontvangen samen met de jaarafrekening.

Voor de overige leden van onze coƶperatie zijn de ledenverklaringen verzonden naar de diverse leveranciers of naar het lid zelf in bijzondere gevallen.

De teruggave moet dus normaliter eind volgende maand geregeld kunnen zijn.