Certificaten te koop!

Er zijn nog enkele certificaten te koop.  Bij belangstelling graag contact opnemen met het bestuur.