Wie zijn we?

Het initiatief tot het postcoderoosproject werd in het najaar van 2018 genomen in het BurgerInitiatief EnergieTransitie Aalten (BIETA). Hieruit is de werkgroep Energie Coöperatie Bredevoort voortgekomen.

De Energie Coöperatie Bredevoort is daarna opgericht. Een afschrift van de akte (statuten) is hier te zien. Er is ook een huishoudelijk reglement. De coöperatie kon worden opgericht omdat  er 50 of meer potentiële leden zijn. Doordat we 50 of meer leden hebben, dan kan de coöperatie gebruik maken van een subsidieregeling van de Provincie Gelderland, waarmee 20% van de investering gesubsidieerd wordt. Hiermee wordt het postcoderoosproject nog aantrekkelijker.

 De coöperatie heeft een  bestuur, sinds de eerste  ledenvergadering op 12 december.

Het bestuur bestaat uit:

  • Bert Weevers, voorzitter, 06 51524011
  • Han Smeets, bestuurslid.
  • Penningmeester, vacant
  • Henk Bekkers, secretaris, 06 12276986

Adres secretariaat: Kloosterdijk 3, 7121 LK Aalten

KvK Nr. : 71523987

Bank: Triodosbank  NL 12 TRIO 0379256339

Heeft u vragen, of wilt u een actieve bijdrage leveren: neem dan contact op met één van bovenstaande personen. Of stuur een mail naar bestuur@ecbredevoort.nl.

Wilt u meer weten? Download onze presentaties en / of nieuwsbrieven of lees onze privacyverklaring.