Teruggave energiebelasting 2022

Er zijn wat vragen over de teruggave van de energiebelasting over 2022 binnengekomen.

Als het goed is zouden de meeste leden inmiddels een creditnota van hun leverancier ontvangen moeten hebben. 

Wat opvalt is dat de teruggave lager is dan in voorgaande jaren. Dit komt omdat de overheid in het kader van energiemaatregelen de belasting voor 2022 heeft verlaagd van ongeveer 12 naar ongeveer 4 cent per kWh.

Gelukkig wordt deze tegenvaller ruimschoots goedgemaakt door de veel hogere opbrengsten zodat we in 2022 per saldo het beste jaar tot nu toe hebben gehad.