Ledenverklaringen niet-Agem klanten

De ledenverklaringen van alle niet-Agem klanten zijn aan de leden verzonden of bij hun leveranciers ingediend. De normale gang van zaken is dat je over enige tijd een credit-nota gaat ontvangen voor de te verrekenen belastingteruggave.

Voor Agem klanten is het nog afwachten op de uitkomsten van het overleg met de belastingdienst.