Stand van zaken per 10-01-2022

Beste leden,
Het faillissement van Anode heeft het nodige teweeg gebracht. Leden die ook klant bij Agem zijn hebben dat inmiddels gemerkt.

In eerste instantie zijn Agem klanten, en dus ook de ECB, ondergebracht bij Gezinsenergie. Dat is wettelijk zo geregeld en gaat geheel buiten ons om.

Inmiddels heeft Agem een nieuwe partner gevonden in Energie VanOns en hebben alle Agem klanten de mogelijkheid gekregen om over te stappen naar Energie VanOns. Het staat leden vrij om daar zelf een keuze in te maken, al heeft het bestuur van ECB, uit loyaliteitsoverwegingen, een voorkeur voor meegaan met de nieuwe partner van Agem, om zo Agem zo goed mogelijk te steunen.

Om diezelfde reden hebben we besloten om een nieuw contract voor levering van energie met Energie VanOns aan te gaan.
Een dergelijk besluit kan niet zonder goedkeuring van de leden, maar vanwege de tijdsdruk, je kunt het lopende contract alleen per maand opzeggen, hebben we gemeend dit toch alvast te moeten doen. Omdat Energie VanOns ook inziet dat hier voor coöperaties een probleem ligt, hebben ze de contractsduur teruggebracht van 5 naar 1 jaar, zodat we eventueel binnen een jaar kunnen opzeggen, als de leden daartoe besluiten.

Tot zover, op de ALV komen we met meer informatie!

Namens het bestuur,

H. Bekkers