Uitkering aan leden

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering zal er een uitkering worden gedaan per certificaat aan alle leden.

We verwachten dat dit deze week volledig zal zijn uitgevoerd.