Ledenverklaringen niet-Agem klanten

De ledenverklaringen van alle niet-Agem klanten zijn aan de leden verzonden of bij hun leveranciers ingediend. De normale gang van zaken is dat je over enige tijd een credit-nota gaat ontvangen voor de te verrekenen belastingteruggave.

Voor Agem klanten is het nog afwachten op de uitkomsten van het overleg met de belastingdienst.

Uitkering aan leden

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering zal er een uitkering worden gedaan per certificaat aan alle leden.

We verwachten dat dit deze week volledig zal zijn uitgevoerd.

Opgave tweede helft 2020

Inmiddels zijn vrijwel alle opwekverklaringen, van niet-Agem klanten,  naar de opgegeven leveranciers verzonden, dus in de komende weken zou ieder lid een teruggave (creditnota) van de leverancier moeten ontvangen over de tweede helft van 2020. Sommige leden moeten zelf de opgave doen, maar hebben daarvoor inmiddels ook de benodigde stukken ontvangen.