Leveranciers op bezoek

We gaan nu echt beginnen. Er zijn een aantal leveranciers uitgenodigd om een offerte te maken voor de levering van de installatie. Op vrijdag 2-11 komen een aantal belangstellenden de situatie ter plekke bekijken. Hierna volgt hopelijk een aanbieding. Uit de aanbiedingen gaan we dan een leverancier kiezen die de opdracht moet gaan uitvoeren. De […]

Read more
Informatieavond 14 november

Op woensdag 14 november organiseren we opnieuw een informatieavond. Op deze avond krijgt u de laatste stand van zaken te horen en kunt u zich definitief aanmelden als lid. We, het bestuur, zouden het fijn vinden als u dan alvast 50% van uw afname aan certificaten zou willen betalen. Dat helpt ons enorm om de […]

Read more
De daken zijn beschikbaar!

Na lang zoeken en onderzoeken zijn we er nu uit. We hebben een aantal geschikte daken om onze zonnepanelen op te leggen. Zoals reeds bekend is het eerste dak, dat van het Grachthuys.  Omdat we problemen hadden met de omgevingsvergunning is het plan enigszins aangepast.  Er blijft nu een rode rand dakpannen zichtbaar, waardoor er […]

Read more
Selectie van daken

Momenteel zijn we druk doende om geschikte daken te vinden om de zonnepanelen te plaatsen. Het blijkt dat dat een moeizaam proces is met veel hobbels en hindernissen. We hebben in eerste instantie drie daken uitgezocht, nl. dak Grachyhuys, dak sportzaal en dak “de Bracht”.

Read more
De coöperatie is opgericht

Op dinsdag 24 april rond 09:00 uur was het zover. Op het kantoor van notaris Rensen werd de akte van oprichting van de Energie Coöperatie Bredevoort door de bestuursleden en de notaris ondertekend.   Zo werd er weer een belangrijke stap gezet en kunnen we vanaf nu officieel verder met het realiseren van gezamenlijke zonnedaken in […]

Read more
AGEM wordt partner van ECB

Op de laatste vergadering heeft het bestuur een knoop doorgehakt wat betreft de keuze van een partner voor het leveren van de opgewekte energie. Er moest een keuze gemaakt worden tussen aanbiedingen van AGEM en GreenChoice. Na enig wikken en wegen is besloten om voor de eerste drie jaar in zee te gaan met AGEM […]

Read more
Gemeente geeft niet thuis

Vrijdag 23 maart heeft er een gesprek plaats gevonden tussen een afvaardiging van ons bestuur en wethouder Nijland. Onderwerpen waren het uitblijven van de intentieverklaring dakgebruik sporthal en de afwijzing van onze subsidie aanvraag. Wat betreft de intentieverklaring wilde men verduidelijking van een aantal punten (die volgens ons al in het concept staan/stonden).  Wordt nu […]

Read more
Dinsdag 13 februari informatieavond Grachthuys

Dinsdag 13 februari is er een informatieavond in het Grachthuys, voor iedereen die meer wil weten over de stand van zaken betreffende de Coöperatie en zonnepanelen. Aanvang: 20:00 uur. De avond zal bestaan uit een algemeen deel met daarna de mogelijkheid om specifiek in te gaan op uw persoonlijke situatie. U bent van harte welkom! […]

Read more
Zaterdag 6 januari Eerste ophaaldag

Op de zaterdagen in januari gaat de werkgroep Energie Coöperatie Bredevoort bij de mensen in Bredevoort langs om het inschrijfformulier uit de december-folder op te halen. We hopen dan dat er genoeg aspirant-leden zich opgeven. Zodat we door kunnen naar de volgende fase: het daadwerkelijk oprichten van de Coöperatie en treffen van voorbereidingen voor de […]

Read more
Veel nieuwe aanmeldingen

De folder die vlak voor Kerst in Bredevoort is verspreid heeft geleid tot veel nieuwe aanmeldingen. De stand van het aantal gereserveerde panelen staat al op 250 stuks. We merken dat er nog wel veel vragen leven. Op korte termijn wordt er

Read more