Percentage energiebelasting

Zoals inmiddels duidelijk is geworden zal de energiebelasting  in 2024  ongeveer 15 ct/kWh. bedragen. Een mooie verbetering met voorgaande jaren dus.

Gegevens voor ledenverklaring

De ECB beschikt over drie productielocaties:

Grachthuys:

Kruittorenstraat 1, 7126 BH, Bredevoort
EAN :  871687110003606938

Betting Wonen:

Prins Mauritsstraat 13, 7126 AC, Bredevoort  
EAN : 871687110003592002

Prins Mauritsstraat 15, 7126 AC, Bredevoort
EAN : 871687110003592019

De beschikking van de belastingdienst kunt u hier opvragen.

Welke energieleveranciers werken mee?

We hebben met de volgende leveranciers overeenkomsten gesloten voor directe verrekening:

  • Energie van Ons:   klanten van Energie vanOns krijgen automatisch een verrekening. U hoeft zelf niets te doen.
  • Eneco
  • Energie Direct
  • Essent
  • Vattenfall
  • Budget Energie
  • vandeBron

Hier vindt je een overzicht van leveranciers die aangegeven hebben, op verzoek, mee te willen en kunnen werken.

Controleer of  je leverancier de verrekening van de belasting ondersteund, niet alle leveranciers doen dat!!

Hoe zit het met de BTW?

Wat betreft btw het volgende:

  • investeringsbedragen zijn excl. BTW (want aftrekbaar door de ECB)
  •  opbrengsten per lid zijn  incl. BTW.

Op mijn jaarafrekening staat al korting op energiebelasting, hoe zit dat?

Dat klopt, op uw afrekening staan vaste kosten en variabele kosten.
Wat betreft de vaste kosten krijgt uw waarschijnlijk al een vaste vermindering energiebelasting onafhankelijk van het verbruik, tot voor kort noemde men dat Heffingskorting.

Bij een postcoderoos project krijg je korting op het variabele deel, dus afhankelijk van je verbruik. De korting geldt dus voor de heffing energiebelasting en is gelijk aan het tarief van de energiebelasting maal het door jouw panelen opgewekte aantal kWh met als maximum je werkelijke verbruik.

Hoe wordt de korting op de energiebelasting verrekend?

De korting op de energiebelasting wordt jaarlijks door je energieleverancier verrekend met jouw verbruik. Dit betekent dat jij, als lid van de ECB  de korting ontvangt van je energieleverancier.  De verrekening gaat doorgaans via een aparte creditnota. Dit kan dus nadat we minstens één jaar hebben geproduceerd. In ons geval is dat juni 2020 het eerst het geval. Inmiddels hebben we ons productiejaar laten ingaan op 1 januari.

De korting per kWh is wettelijke bepaald op 100% van het tarief op de energiebelasting en dat was 12 ct/kWh (iets meer) maar is nu, vanaf januari 2024, 0,15 ct/kWh.

De energiecoöperatie stuurt aan de energieleveranciers van de leden een opgaaf  over het aandeel opgewekte stroom door haar leden.
Dit wordt een ledenverklaring genoemd.
Ook dient de coöperatie te verklaren dat aan de vereisten van de regeling wordt voldaan door een afschrift van de beschikking van de belastingdienst te verstrekken aan de energieleverancier.

Dit betekent in de praktijk dat de coöperatie een opgaaf, met een overzicht van de opgewekte hoeveelheid energie en het volume per lid, verstrekt aan alle energieleveranciers waar één of meer van haar leden aan verbonden zijn en waarmee de coöperatie een overeenkomst tot verrekening heeft afgesloten.

Hoe zit het met de winst van de Coöperatie?

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom en betaalt jaarlijks voor o.a. verzekering, onderhoud en administratie. De algemene ledenvergadering beslist wat er met de (kleine) winst die dan jaarlijks overblijft, gebeurt. Meestal wordt deze uitgekeerd aan de leden. 

 

Is het financiële rendement te vergelijken met eigen zonne-panelen (salderingsregeling)?

Bij een postcoderoosproject bestaat de financiële opbrengst voor de leden uit twee zaken: de korting op de energiebelasting (12 ct/kWh; ook wel ‘indirecte saldering’ genoemd) en de winstdeling van de coöperatie (100% = ca 2,4 ct/kWh; zie ook winstbestemming). Dit is wettelijk vastgelegd voor 15 jaar lang. Daarnaast krijg je als alles goed gaat na afloop van de 15 jaar nog een vrijval van een voorziening en wellicht een stukje restwaarde.

De opbrengst is in euro’s lager dan bij de huidige salderingsregeling. Daar staat tegenover dat de investering ook een stuk lager is (schaalvoordeel + 20% subsidie provincie). Het financiële rendement zal elkaar niet veel ontlopen.