Is het financiële rendement te vergelijken met eigen zonne-panelen (salderingsregeling)?

Bij een postcoderoosproject bestaat de financiële opbrengst voor de leden uit twee zaken: de korting op de energiebelasting (12 ct/kWh; ook wel ‘indirecte saldering’ genoemd) en de winstdeling van de coöperatie (100% = ca 2,4 ct/kWh; zie ook winstbestemming). Dit is wettelijk vastgelegd voor 15 jaar lang. Daarnaast krijg je als alles goed gaat na afloop van de 15 jaar nog een vrijval van een voorziening en wellicht een stukje restwaarde.

De opbrengst is in euro’s lager dan bij de huidige salderingsregeling. Daar staat tegenover dat de investering ook een stuk lager is (schaalvoordeel + 20% subsidie provincie). Het financiële rendement zal elkaar niet veel ontlopen.