Wat als de opbrengst van de zonnepanelen tegenvalt?

De kale stroomprijs is nu vrij laag; prijsschommelingen zullen niet zo veel effect hebben op het totaal. Overigens is de verwachting van oa de ABN-bank dat de stroomprijs in de toekomst gaat stijgen. In de berekeningen is voor de zekerheid uitgegaan van een gelijkblijvende stroomprijs. In de opbrengst-berekening is rekening gehouden met een teruglopend rendement van de panelen door veroudering. Om echte tegenvallers uit te sluiten hebben we met de leverancier een contract afgesloten met daarin een opbrengst-garantie. Dat wil zeggen dat de leverancier ons dan zal compenseren.