Hoe wordt de korting op de energiebelasting verrekend?

De korting op de energiebelasting wordt jaarlijks door je energieleverancier verrekend met jouw verbruik. Dit betekent dat jij, als lid van de ECB  de korting ontvangt van je energieleverancier.  De verrekening gaat doorgaans via een aparte creditnota. Dit kan dus nadat we minstens één jaar hebben geproduceerd. In ons geval is dat juni 2020 het eerst het geval. Inmiddels hebben we ons productiejaar laten ingaan op 1 januari.

De korting per kWh is wettelijke bepaald op 100% van het tarief op de energiebelasting en dat was 12 ct/kWh (iets meer) maar is nu, vanaf januari 2024, 0,15 ct/kWh.

De energiecoöperatie stuurt aan de energieleveranciers van de leden een opgaaf  over het aandeel opgewekte stroom door haar leden.
Dit wordt een ledenverklaring genoemd.
Ook dient de coöperatie te verklaren dat aan de vereisten van de regeling wordt voldaan door een afschrift van de beschikking van de belastingdienst te verstrekken aan de energieleverancier.

Dit betekent in de praktijk dat de coöperatie een opgaaf, met een overzicht van de opgewekte hoeveelheid energie en het volume per lid, verstrekt aan alle energieleveranciers waar één of meer van haar leden aan verbonden zijn en waarmee de coöperatie een overeenkomst tot verrekening heeft afgesloten.