Daling energiebelasting

Zoals inmiddels wel duidelijk is geworden zal de energiebelasting dalen van ongeveer 12 naar 4 ct/kWh. 
Dat is een tegenvaller voor iedereen die meedoet aan een postcoderoos project oude stijl (‘Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting’). Omdat het onwaarschijnlijk is dat de voorgenomen maatregel teruggedraaid zal worden, wordt er door onze overkoepelende organisatie druk uitgeoefend op de wetgever voor een vorm van compensatie. De verlaging van de belasting is weliswaar tijdelijk van aard, maar dat moet nog maar blijken. En inmiddels zijn deelnemers aan een postcoderoos project,  hiertoe gestimuleerd door de overheid, de dupe.

Een maatregel waarover  gesproken wordt is om ons in dit geval, deels, te compenseren door teruggave of niet berekenen van de  ODE, Opslag Duurzame Energie.

We volgen de ontwikkelingen op voet.