Certificaten kopen of verkopen

Er zijn pas certificaten te koop als deze worden aangeboden. Er worden geen nieuwe certificaten uitgegeven.

Certificaten kunnen worden verkocht aan iedereen die binnen het postcode gebied 7109, 7119, 7121 en 7126 woont waarbij bestaande leden van de coöperatie voorrang hebben boven nieuwe leden.

Zowel kopers als verkopers kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een mail aan: bestuur@ecbredevoort.nl  Via het bestuur worden aanbieders en kopers met elkaar in contact gebracht. De prijs moet in onderling overleg worden vastgesteld. Als er sprake is van overeenstemming moet het overeengekomen bedrag worden overgemaakt op rekening van de ECB. Het bestuur controleert de overeenkomst, maakt het bedrag over naar de verkoper en zet de certificaten op naam van de koper. De koper wordt automatisch lid van de coöperatie als dat nog niet het geval is.

De transactie, alleen het aantal certificaten,  wordt opgenomen in het jaarverslag.