Algemene ledenvergadering

Op 10 april aanstaande zal een Algemene Leden Vergadering worden gehouden,
20.00 uur, Grachthuys, Bredevoort.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Jaar verslag 2018.
  4. Financiële jaarstukken; bevat:  Jaarrekening, Verslag kascontrole, decharge bestuur, prijs certificaten.
  5. Status en planning van het project.
  6. Toelichting op de werkwijze om de energiebelasting terug te ontvangen.
  7. Bestuurssamenstelling.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

We hopen op uw aller aanwezigheid.

Eerste ledenvergadering

Woensdag 12 december kwamen de leden van de coöperatie voor de eerste keer bijeen in een ledenvergadering.

Locatie: Huuskamer ’t Grachthuys

Aanwezig 31 leden en 4 bestuursleden.

De voorzitter gaf een overzicht van de activiteiten tot nu toe en vroeg de vergadering het voorlopige bestuur te promoveren tot het eerste gekozen bestuur. De vergadering stemde in waardoor het bestuur nu wordt gevormd door:

Bert Weevers, voorzitter
Eric Grijsen, penningmeester
Jilt Sietsma, secretaris
Marcel Kingsma, bestuurslid
Henk Bekkers, bestuurslid
Geert Scholten, bestuurslid

De vergadering stemde ook in met het rooster van aftreden, met de financiële plannen, met de (voorlopige) keuze voor een leverancier.

Er werd een begin gemaakt met het tekenen van de ledenovereenkomsten.

Nieuwe leden kunnen nog inschrijven tot 21 december, maar vol is vol!
Het is de bedoeling dat uiterlijk 28 december de opdracht aan een leverancier getekend gaat worden.

Zodra de laatste controles zijn gedaan zal de definitieve keuze bekend gemaakt worden.

ECB genomineerd voor ‘Pompe’

Bestuur blij verrast met nominatie.

Op 15 december ontving het bestuur een brief met onderstaande inhoud waarmee we uiteraard blij verrast werden:

Bredevoort, december 2018,
Geachte genomineerde van de POMPE,
De organisatie van de Nieuwjaarsreceptie is zeer verheugd om u mede te delen dat u, of uw werkgroep, dit jaar is genomineerd voor de POMPE-prijs. We willen u daarom hierbij uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie van vrijdag 4 januari 2018. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie gaan we vooruit kijken naar wat 2019 ons allemaal gaat brengen. Wat gaat er gebeuren in het nieuwe jaar, in de wereld, in Nederland, maar ook wat staat ons te wachten in ons eigen Bredevoort.
Maar ook blikken we terug naar het afgelopen jaar. In 2018 is er weer een heleboel gebeurd in ons stadje aan de Slingebeek. De hulp hierbij van vrijwilligers is onontbeerlijk. Zonder vrijwilligers zou er weinig tot stand komen. Vandaar dat de BREM een aantal van deze vrijwilligers in het zonnetje wil zetten en aan één van hen de POMPE-prijs wil uitreiken.
Alle genomineerden zullen de aandacht krijgen die ze verdienen en ook al krijgt er maar één de POMPE, alle genomineerden zijn het waard om op deze manier beloond te worden voor het werk dat ze in 2018 (en vaak al veel langer), belangeloos verzetten voor Bredevoort en haar bevolking. De prijs zal worden uitgereikt door de winnaars van vorig jaar; de Organisatie van de Borghman-Ronde van Bredevoort.
De zaal gaat open om 20.30 uur en om ongeveer 21.00 zal het programma beginnen. We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
BREdevoortse Middenstandvereniging
Programmaraad, Stichting Kulturhus Bredevoort

Leveranciers op bezoek

We gaan nu echt beginnen. Er zijn een aantal leveranciers uitgenodigd om een offerte te maken voor de levering van de installatie.

Op vrijdag 2-11 komen een aantal belangstellenden de situatie ter plekke bekijken. Hierna volgt hopelijk een aanbieding.

Uit de aanbiedingen gaan we dan een leverancier kiezen die de opdracht moet gaan uitvoeren.

De eerste stappen van de uitvoering worden dus nu gezet!

Informatieavond 14 november

Op woensdag 14 november organiseren we opnieuw een informatieavond. Op deze avond krijgt u de laatste stand van zaken te horen en kunt u zich definitief aanmelden als lid.

We, het bestuur, zouden het fijn vinden als u dan alvast 50% van uw afname aan certificaten zou willen betalen. Dat helpt ons enorm om de aanloopkosten zo laag mogelijk te houden, en toch alvast aan onze verplichtingen te voldoen.

 

De daken zijn beschikbaar!

Na lang zoeken en onderzoeken zijn we er nu uit. We hebben een aantal geschikte daken om onze zonnepanelen op te leggen.

Zoals reeds bekend is het eerste dak, dat van het Grachthuys.  Omdat we problemen hadden met de omgevingsvergunning is het plan enigszins aangepast.  Er blijft nu een rode rand dakpannen zichtbaar, waardoor er minder panelen dan eerst gepland gelegd kunnen worden, maar het Grachthuys doet mee. De vereiste vergunning is inmiddels verleend.

We waren ook bezig met het dak van de sportzaal. De gemeente heeft nu echter aangegeven dat ze hier zelf panelen (voor eigen gebruik) op gaan leggen. Wel is het denkbaar dat er een overschot zal ontstaan en dat een deel van de panelen door de ECB gebruikt kan gaan worden.

Dan is het laatste nieuws dat we een intentie-overeenkomst hebben gesloten met Marcel Betting, wat wil zeggen dat we een aantal daken van Betting Wonen kunnen gaan gebruiken. Welke daken precies gaan we nu nog uitzoeken. Hier onder de ondertekening van de overeenkomst. Marcel, alvast hartelijk dank!

De coöperatie is opgericht

Op dinsdag 24 april rond 09:00 uur was het zover. Op het kantoor van notaris Rensen werd de akte van oprichting van de Energie Coöperatie Bredevoort door de bestuursleden en de notaris ondertekend.   Zo werd er weer een belangrijke stap gezet en kunnen we vanaf nu officieel verder met het realiseren van gezamenlijke zonnedaken in Bredevoort.

AGEM wordt partner van ECB

Op de laatste vergadering heeft het bestuur een knoop doorgehakt wat betreft de keuze van een partner voor het leveren van de opgewekte energie.

Er moest een keuze gemaakt worden tussen aanbiedingen van AGEM en GreenChoice. Na enig wikken en wegen is besloten om voor de eerste drie jaar in zee te gaan met AGEM (is ook de keus van ons omringende coöperaties). Na drie jaar gaan we evalueren. We hebben dus nu een keuze met wie we een overeenkomst (PPA = Power Purchase Agreement) gaan afsluiten.