Eerste dak is gereed!

Donderdag 23 mei was het zover, de aansluitingen op het elektriciteitsnet van de daken van Betting zijn gerealiseerd. Via de achterzijde van de panden van Betting zijn twee leidingen gelegd richting Misterstraat aan daar aangesloten op het net. In principe kan de levering van zonnestroom nu beginnen. Formeel moet de installatie op gekeurd en opgeleverd worden, en dat gaat op korte termijn gebeuren, maar daarna gaan we echt van start.

Verder lezen Eerste dak is gereed!

Het gaat beginnen…

We hebben bericht mogen ontvangen dat er op 23 april een begin gemaakt zal worden met de installatie van de panelen! Men gaat beginnen bij Betting en zal daar ongeveer 3 weken bezig zijn. Aansluitend worden de panelen op het Grachthuys gelegd.

Het bestuur trekt er hard aan om de laatste formaliteiten geregeld te krijgen en dat valt nog niet mee, maar we gaan er van uit dat het allemaal goed gaat komen.

Volgende mijlpaal bereikt.

Op 29 maart heeft de ECB een volgende mijlpaal bereikt, toen werd namelijk het contract tussen ECB en Agem ondertekend, waardoor Agem de komende 5 jaar de opgewekte stroom van ons zal afnemen.

We zijn nu nog bezig met het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen, dat gaat hebben we inmiddels gemerkt ook niet helemaal vanzelf, maar langzaam maar zeker worden de obstakels uit de weg geruimd.

De volgende mijlpaal is het leggen van de panelen en de aansluiting op het net. Van beide zaken hopen we dat het in week 20 gerealiseerd zal gaan worden, maar we hebben ook al moeten vaststellen dat de leveranciers een overvolle agenda hebben en dat de leverweken steeds worden opgeschoven. We houden zoveel mogelijk contact om week 20 gerealiseerd te krijgen.

Algemene ledenvergadering

Op 10 april aanstaande zal een Algemene Leden Vergadering worden gehouden,
20.00 uur, Grachthuys, Bredevoort.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Jaar verslag 2018.
  4. Financiële jaarstukken; bevat:  Jaarrekening, Verslag kascontrole, decharge bestuur, prijs certificaten.
  5. Status en planning van het project.
  6. Toelichting op de werkwijze om de energiebelasting terug te ontvangen.
  7. Bestuurssamenstelling.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

We hopen op uw aller aanwezigheid.

Eerste ledenvergadering

Woensdag 12 december kwamen de leden van de coöperatie voor de eerste keer bijeen in een ledenvergadering.

Locatie: Huuskamer ’t Grachthuys

Aanwezig 31 leden en 4 bestuursleden.

De voorzitter gaf een overzicht van de activiteiten tot nu toe en vroeg de vergadering het voorlopige bestuur te promoveren tot het eerste gekozen bestuur. De vergadering stemde in waardoor het bestuur nu wordt gevormd door:

Bert Weevers, voorzitter
Eric Grijsen, penningmeester
Jilt Sietsma, secretaris
Marcel Kingsma, bestuurslid
Henk Bekkers, bestuurslid
Geert Scholten, bestuurslid

De vergadering stemde ook in met het rooster van aftreden, met de financiële plannen, met de (voorlopige) keuze voor een leverancier.

Er werd een begin gemaakt met het tekenen van de ledenovereenkomsten.

Nieuwe leden kunnen nog inschrijven tot 21 december, maar vol is vol!
Het is de bedoeling dat uiterlijk 28 december de opdracht aan een leverancier getekend gaat worden.

Zodra de laatste controles zijn gedaan zal de definitieve keuze bekend gemaakt worden.

ECB genomineerd voor ‘Pompe’

Bestuur blij verrast met nominatie.

Op 15 december ontving het bestuur een brief met onderstaande inhoud waarmee we uiteraard blij verrast werden:

Bredevoort, december 2018,
Geachte genomineerde van de POMPE,
De organisatie van de Nieuwjaarsreceptie is zeer verheugd om u mede te delen dat u, of uw werkgroep, dit jaar is genomineerd voor de POMPE-prijs. We willen u daarom hierbij uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie van vrijdag 4 januari 2018. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie gaan we vooruit kijken naar wat 2019 ons allemaal gaat brengen. Wat gaat er gebeuren in het nieuwe jaar, in de wereld, in Nederland, maar ook wat staat ons te wachten in ons eigen Bredevoort.
Maar ook blikken we terug naar het afgelopen jaar. In 2018 is er weer een heleboel gebeurd in ons stadje aan de Slingebeek. De hulp hierbij van vrijwilligers is onontbeerlijk. Zonder vrijwilligers zou er weinig tot stand komen. Vandaar dat de BREM een aantal van deze vrijwilligers in het zonnetje wil zetten en aan één van hen de POMPE-prijs wil uitreiken.
Alle genomineerden zullen de aandacht krijgen die ze verdienen en ook al krijgt er maar één de POMPE, alle genomineerden zijn het waard om op deze manier beloond te worden voor het werk dat ze in 2018 (en vaak al veel langer), belangeloos verzetten voor Bredevoort en haar bevolking. De prijs zal worden uitgereikt door de winnaars van vorig jaar; de Organisatie van de Borghman-Ronde van Bredevoort.
De zaal gaat open om 20.30 uur en om ongeveer 21.00 zal het programma beginnen. We hopen dat jullie allemaal aanwezig kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
BREdevoortse Middenstandvereniging
Programmaraad, Stichting Kulturhus Bredevoort

Leveranciers op bezoek

We gaan nu echt beginnen. Er zijn een aantal leveranciers uitgenodigd om een offerte te maken voor de levering van de installatie.

Op vrijdag 2-11 komen een aantal belangstellenden de situatie ter plekke bekijken. Hierna volgt hopelijk een aanbieding.

Uit de aanbiedingen gaan we dan een leverancier kiezen die de opdracht moet gaan uitvoeren.

De eerste stappen van de uitvoering worden dus nu gezet!

Informatieavond 14 november

Op woensdag 14 november organiseren we opnieuw een informatieavond. Op deze avond krijgt u de laatste stand van zaken te horen en kunt u zich definitief aanmelden als lid.

We, het bestuur, zouden het fijn vinden als u dan alvast 50% van uw afname aan certificaten zou willen betalen. Dat helpt ons enorm om de aanloopkosten zo laag mogelijk te houden, en toch alvast aan onze verplichtingen te voldoen.