Leveranciers op bezoek

We gaan nu echt beginnen. Er zijn een aantal leveranciers uitgenodigd om een offerte te maken voor de levering van de installatie.

Op vrijdag 2-11 komen een aantal belangstellenden de situatie ter plekke bekijken. Hierna volgt hopelijk een aanbieding.

Uit de aanbiedingen gaan we dan een leverancier kiezen die de opdracht moet gaan uitvoeren.

De eerste stappen van de uitvoering worden dus nu gezet!

Informatieavond 14 november

Op woensdag 14 november organiseren we opnieuw een informatieavond. Op deze avond krijgt u de laatste stand van zaken te horen en kunt u zich definitief aanmelden als lid.

We, het bestuur, zouden het fijn vinden als u dan alvast 50% van uw afname aan certificaten zou willen betalen. Dat helpt ons enorm om de aanloopkosten zo laag mogelijk te houden, en toch alvast aan onze verplichtingen te voldoen.

 

De daken zijn beschikbaar!

Na lang zoeken en onderzoeken zijn we er nu uit. We hebben een aantal geschikte daken om onze zonnepanelen op te leggen.

Zoals reeds bekend is het eerste dak, dat van het Grachthuys.  Omdat we problemen hadden met de omgevingsvergunning is het plan enigszins aangepast.  Er blijft nu een rode rand dakpannen zichtbaar, waardoor er minder panelen dan eerst gepland gelegd kunnen worden, maar het Grachthuys doet mee. De vereiste vergunning is inmiddels verleend.

We waren ook bezig met het dak van de sportzaal. De gemeente heeft nu echter aangegeven dat ze hier zelf panelen (voor eigen gebruik) op gaan leggen. Wel is het denkbaar dat er een overschot zal ontstaan en dat een deel van de panelen door de ECB gebruikt kan gaan worden.

Dan is het laatste nieuws dat we een intentie-overeenkomst hebben gesloten met Marcel Betting, wat wil zeggen dat we een aantal daken van Betting Wonen kunnen gaan gebruiken. Welke daken precies gaan we nu nog uitzoeken. Hier onder de ondertekening van de overeenkomst. Marcel, alvast hartelijk dank!

De coöperatie is opgericht

Op dinsdag 24 april rond 09:00 uur was het zover. Op het kantoor van notaris Rensen werd de akte van oprichting van de Energie Coöperatie Bredevoort door de bestuursleden en de notaris ondertekend.   Zo werd er weer een belangrijke stap gezet en kunnen we vanaf nu officieel verder met het realiseren van gezamenlijke zonnedaken in Bredevoort.

AGEM wordt partner van ECB

Op de laatste vergadering heeft het bestuur een knoop doorgehakt wat betreft de keuze van een partner voor het leveren van de opgewekte energie.

Er moest een keuze gemaakt worden tussen aanbiedingen van AGEM en GreenChoice. Na enig wikken en wegen is besloten om voor de eerste drie jaar in zee te gaan met AGEM (is ook de keus van ons omringende coöperaties). Na drie jaar gaan we evalueren. We hebben dus nu een keuze met wie we een overeenkomst (PPA = Power Purchase Agreement) gaan afsluiten.

Gemeente geeft niet thuis

Vrijdag 23 maart heeft er een gesprek plaats gevonden tussen een afvaardiging van ons bestuur en wethouder Nijland.

Onderwerpen waren het uitblijven van de intentieverklaring dakgebruik sporthal en de afwijzing van onze subsidie aanvraag.

Wat betreft de intentieverklaring wilde men verduidelijking van een aantal punten (die volgens ons al in het concept staan/stonden).  Wordt nu hopelijk medio april afgehandeld. De verklaringen van Kulturhus en de Bracht zijn wel klaar dus daar kunnen we in elk geval mee verder.

De subsidie aanvraag is en blijft afgewezen. Een eventuele startsubsidie (om de eerste kosten te kunnen voldoen) wordt ook zonder meer afgewezen.

Kortom een teleurstellende bijeenkomst, zonder noemenswaardig resultaat. Kennelijk is er nog geen beleid hoe met dit soort initiatieven moet worden omgegaan. Dit steekt schril af (in negatieve zin) met ons omringende gemeenten waar de inmiddels van start gegane coöperaties wel op medewerking konden rekenen.

 

Dinsdag 13 februari informatieavond Grachthuys

Dinsdag 13 februari is er een informatieavond in het Grachthuys, voor iedereen die meer wil weten over de stand van zaken betreffende de Coöperatie en zonnepanelen.

Aanvang: 20:00 uur.

De avond zal bestaan uit een algemeen deel met daarna de mogelijkheid om specifiek in te gaan op uw persoonlijke situatie.

U bent van harte welkom!

 

Zaterdag 6 januari Eerste ophaaldag

Op de zaterdagen in januari gaat de werkgroep Energie Coöperatie Bredevoort bij de mensen in Bredevoort langs om het inschrijfformulier uit de december-folder op te halen. We hopen dan dat er genoeg aspirant-leden zich opgeven. Zodat we door kunnen naar de volgende fase: het daadwerkelijk oprichten van de Coöperatie en treffen van voorbereidingen voor de realisatie van het zonnedak!