Algemene ledenvergadering

Op 10 april aanstaande zal een Algemene Leden Vergadering worden gehouden,
20.00 uur, Grachthuys, Bredevoort.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Jaar verslag 2018.
  4. FinanciĆ«le jaarstukken; bevat:  Jaarrekening, Verslag kascontrole, decharge bestuur, prijs certificaten.
  5. Status en planning van het project.
  6. Toelichting op de werkwijze om de energiebelasting terug te ontvangen.
  7. Bestuurssamenstelling.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

We hopen op uw aller aanwezigheid.