Wat als de Energie Belasting gaat wijzigen?

De hoogte van de energiebelasting is voor de leden de grootste verdienfactor. Hoewel wij niets kunnen garanderen is de verwachting dat in het kader van het landelijke klimaatbeleid een afzwakking van een prijsprikkel voor besparing en verduurzaming niet gauw zal plaatsvinden. Als de energiebelasting echter gaat dalen, daalt ook het rendement voor de leden.

Inmiddels, december 2021,  weten we dat als compensatie voor de gestegen energietarieven de regering besloten heeft om de energiebelasting fors te verlagen tot ongeveer 0,04 c/kWh. Dat zal gaan leiden tot een flinke daling van het rendement, ook al betaal je minder belasting.

Per 01-01-2024 is de energiebelasting vastgesteld op ongeveer 0,15 c/kWh. Dat is voor leden van de coöperatie dus goed nieuws.

Wat als de opbrengst van de zonnepanelen tegenvalt?

De kale stroomprijs is nu vrij laag; prijsschommelingen zullen niet zo veel effect hebben op het totaal. Overigens is de verwachting van oa de ABN-bank dat de stroomprijs in de toekomst gaat stijgen. In de berekeningen is voor de zekerheid uitgegaan van een gelijkblijvende stroomprijs. In de opbrengst-berekening is rekening gehouden met een teruglopend rendement van de panelen door veroudering. Om echte tegenvallers uit te sluiten hebben we met de leverancier een contract afgesloten met daarin een opbrengst-garantie. Dat wil zeggen dat de leverancier ons dan zal compenseren.