Wat als de Energie Belasting gaat wijzigen?

De hoogte van de energiebelasting is voor de leden de grootste verdienfactor. Hoewel wij niets kunnen garanderen is de verwachting dat in het kader van het landelijke klimaatbeleid een afzwakking van een prijsprikkel voor besparing en verduurzaming niet gauw zal plaatsvinden. Als de energiebelasting echter gaat dalen, daalt ook het rendement voor de leden.

Inmiddels, december 2021,  weten we dat als compensatie voor de gestegen energietarieven de regering besloten heeft om de energiebelasting fors te verlagen tot ongeveer 0,04 c/kWh. Dat zal gaan leiden tot een flinke daling van het rendement, ook al betaal je minder belasting.

Per 01-01-2024 is de energiebelasting vastgesteld op ongeveer 0,15 c/kWh. Dat is voor leden van de coöperatie dus goed nieuws.