Selectie van daken

Momenteel zijn we druk doende om geschikte daken te vinden om de zonnepanelen te plaatsen. Het blijkt dat dat een moeizaam proces is met veel hobbels en hindernissen.

We hebben in eerste instantie drie daken uitgezocht, nl. dak Grachyhuys, dak sportzaal en dak “de Bracht”.

Voor elk van die daken moet worden onderzocht of ze geschikt zijn voor het doel. Dat wil zeggen dat we:

  1. een overeenkomst moeten sluiten met de eigenaar voor het gebruik van het dak.
  2. er uitgezocht moet worden of het dak geschikt is, groot genoeg, sterk genoeg en geschikt om zonnepanelen op te bevestigen zonder hoge kosten.
  3. er bekeken moet worden of de aansluiting op het elektriciteitsnet voldoende capaciteit heeft, we gaan immers de opgewekte stroom aan Agem leveren.
  4. er bekeken moet worden of er (omgevings)vergunningen nodig zijn.
  5. er bekeken moet worden of er een geschikte locatie te vinden is voor onze “meterkast”.

 

Voor wat betreft punt 1 hebben we een overeenkomst voor het Grachthuys en de Bracht, niet voor de sportzaal.

Voor wat betreft punt 2 is het Grachthuys akkoord, de sportzaal formeel nog niet akkoord en de Bracht niet akkoord.

Voor wat betreft punt 3 voldoen alle drie de locaties.

Voor wat betreft punt 4  heeft het Grachthuys helaas een negatief advies van de welstand gekregen.

Voor wat betreft punt 5 voldoen alle locatie al verschillen de kosten voor het plaatsen omdat de afstand tot de “aansluitkabel” verschillend is, en hoe verder weg hoe hoger de kosten.

 

Samenvattend is de situatie dus nu zo dat geen van de beoogde daken zonder meer gebruikt kan of mag worden. We zijn nog in gesprek over de vergunning en over de meerkosten van de benodigde aanpassingen om een dak toch geschikt te maken.

Omdat we niet weten hoe dit zal aflopen (de kosten kunnen te hoog worden) hebben we op dit moment twee alternatieve locaties op het oog, waar we weer gaan kijken of die aan de voorwaarden voldoen.

Het zal duidelijk zijn dat dit proces meer tijd kost dan we verwacht en gehoopt hadden en daarom hebben we de datum van oplevering verschoven naar 1 januari 2019.

Zodra er meer bekend gemaakt kan worden zullen we dat zeker doen.