Bijdrage en teruggave

Als alles goed is verlopen moet het nu zo zijn dat alle leden van onze coöperatie hun tegoeden dan wel belastingteruggave inmiddels moeten hebben ontvangen.
Het gaat om de volgende zaken:

– Uitkering per paneel van 20,- euro uit het tegoed van de coöperatie.
– Uitkering van 24,- of 48,- euro van Agem aan Agem leden.
– Teruggave energiebelasting van uw energieleverancier op basis van de verstrekte ledenverklaringen.

We hebben in de afgelopen periode gemerkt dat e.e.a. door diverse oorzaken nog niet bij iedereen goed was verlopen, maar inmiddels is onze aanname dat alles op orde moet zijn.

Als u denkt dat dat niet zo is, laat ons dat dan weten!  Stuur een mail met het probleem.