Verrekenen belastingvoordeel

Per 01-06-2020 zal het belastingvoordeel over het dan afgelopen productiejaar aan de leden worden toegekend. Dit gaat gebeuren op basis van ledenverklaringen die door het bestuur van de coöperatie aan de leden zullen worden verstrekt.

In deze verklaring wordt ondermeer opgenomen hoeveel certificaten een lid bezit.

Onze afnemer (Agem) gaat bepalen wat de elektriciteitsproductie van de coöperatie over de periode 1-6-2019  tot  1-6-2020 is geweest.  Vervolgens kunnen we bepalen welk deel hiervan aan een certificaat kan worden toegerekend, en op basis daarvan kan de toerekening per lid worden opgenomen in de ledenverklaring.

De ledenverklaring wordt ondertekend namens het bestuur en kan vervolgens worden gebruikt om het belastingvoordeel te incasseren.

Voor klanten van Agem gaat dat gebeuren door het opmaken en overmaken van een creditnota. U hoeft dus zelf niets te doen.

Met een aantal leveranciers (Agem, Eneco, Energie Direct, Essent, Nuon en Budget Energie) hebben we overeenkomsten getekend, waardoor we de ledenverklaring aan de leveranciers kunnen doorgeven waarna verrekening kan plaatsvinden (hoe verschilt mogelijk per leverancier).

Hebben we geen overeenkomst dan moet u als lid zelf de ledenverklaring indienen bij uw leverancier.

Tijdslijn:

  • Medio mei worden de klanten van Agem geïnformeerd over de aanstaande verrekening van het belastingvoordeel.
  • Begin juni worden de klanten van Agem verzocht om de meterstanden aan ons door te geven (indien zij geen ‘slimme’ meter hebben). Meterstanden zijn t.b.v. opmaken (jaar)afrekening.
  • Medio/eind juni mogen de klanten de (jaar)afrekening van Agem verwachten.
  • Medio juli mogen de klanten de creditfactuur/correctiefactuur van Agem en de uitbetaling verwachten.