Certificaten kopen of verkopen

Er zijn pas certificaten te koop als deze worden aangeboden. Er worden geen nieuwe certificaten uitgegeven.

Certificaten kunnen worden verkocht aan iedereen die binnen het postcode gebied 7109, 7119, 7121 en 7126 woont waarbij bestaande leden van de coöperatie voorrang hebben boven nieuwe leden.

Zowel kopers als verkopers kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een mail aan: bestuur@ecbredevoort.nl  Via het bestuur worden aanbieders en kopers met elkaar in contact gebracht. De prijs moet in onderling overleg worden vastgesteld. Als er sprake is van overeenstemming moet het overeengekomen bedrag worden overgemaakt op rekening van de ECB. Het bestuur controleert de overeenkomst, maakt het bedrag over naar de verkoper en zet de certificaten op naam van de koper. De koper wordt automatisch lid van de coöperatie als dat nog niet het geval is.

De transactie, alleen het aantal certificaten,  wordt opgenomen in het jaarverslag.

Wat als een lid overlijdt?

Dan gaan de certificaten naar de erfgenamen. Wanneer deze niet in het postcoderoosgebied wonen, dan kunnen ze verkocht worden aan een bestaand lid van de coöperatie. Wie certificaten heeft en niet in het postcodegebied woont profiteert niet van de korting op energiebelasting.

Neem in ieder geval contact op met het bestuur om wijzigingen in de situatie door te geven.

Moet ik overstappen naar het energiebedrijf dat de stroom van de Coöperatie afneemt?

U hoeft in principe niet over te stappen behalve wanneer uw huidige leverancier niet in staat is, of niet bereid is,  om de belastingteruggave administratief juist te verwerken. Neem bij twijfel contact op met de nieuwe leverancier om hierover duidelijkheid te krijgen.

Er zijn wel een paar punten waar u rekening mee moet houden.

1. Overstappen biedt een financieel voordeel:  ‘ons’ energiebedrijf, EnergieVanOns,  betaalt jaarlijks aan de Coöperatie een premie (‘maatschappelijke bijdrage’) die wij beschouwen als contributie.

2. Overstappen kan niet overal zonder kosten. De meeste leveranciers brengen dan een boete in rekening.

Wat als ik ga verhuizen?

Als je binnen de postcoderoos verhuist is er geen probleem. Als je daarbuiten gaat wonen, dan kun je de certificaten verkopen aan de nieuwe eigenaar van je woning, of ze aanbieden ter overname.  Geef de wijziging in de situatie in ieder geval door aan het bestuur.