Steun van Bredevoorts Belang

“Vereniging Bredevoorts Belang onderkent de rol die iedereen heeft om minder broeikasgassen (zoals CO2) uit te stoten. Dat begint thuis al. Besparen op 

elektriciteits- en gasverbruik is het beste begin en uitstekend voor uw eigen portemonnee. De volgende stap is groene energie.  Niet iedereen kan dat opwekken via zijn eigen daken. Bredevoort is immers een beschermd stadsgezicht! Daarom ondersteunt Vereniging Bredevoorts Belang de oprichting van de Energie Coöperatie Bredevoort van harte. Dat doen wij bijvoorbeeld door de eerste kosten voor te schieten.”

Namens het bestuur van VBB,

Hans de Graaf