Jaarvergadering ECB

Noteer alvast:  woensdag 15 april 2020: Jaarvergadering ECB.  De jaarvergadering is tot nader bericht uitgesteld.

Nadere info volgt nog in de komende nieuwsbrief.

Laatste nieuws: definitieve vaststelling subsidie heeft plaatsgevonden en is vastgesteld zoals verwacht en gehoopt!

Er komen de laatste weken wat vragen binnen over teruggave van de energiebelasting.  Hierover meer in de nieuwsbrief. Belangrijk om te weten is dat de verrekening op jaarlijkse basis is en dus pas voor de eerste keer kan plaats vinden nadat we één jaar stroom hebben geleverd. Voor ons is dat juni 2020.  Wel  is het van belang om je meterstand per 31-12 te noteren, dit omdat de energiemaatschappijen meestal per vol jaar verrekenen.