Gemeente geeft niet thuis

Vrijdag 23 maart heeft er een gesprek plaats gevonden tussen een afvaardiging van ons bestuur en wethouder Nijland.

Onderwerpen waren het uitblijven van de intentieverklaring dakgebruik sporthal en de afwijzing van onze subsidie aanvraag.

Wat betreft de intentieverklaring wilde men verduidelijking van een aantal punten (die volgens ons al in het concept staan/stonden).  Wordt nu hopelijk medio april afgehandeld. De verklaringen van Kulturhus en de Bracht zijn wel klaar dus daar kunnen we in elk geval mee verder.

De subsidie aanvraag is en blijft afgewezen. Een eventuele startsubsidie (om de eerste kosten te kunnen voldoen) wordt ook zonder meer afgewezen.

Kortom een teleurstellende bijeenkomst, zonder noemenswaardig resultaat. Kennelijk is er nog geen beleid hoe met dit soort initiatieven moet worden omgegaan. Dit steekt schril af (in negatieve zin) met ons omringende gemeenten waar de inmiddels van start gegane coöperaties wel op medewerking konden rekenen.