Gebroken boekjaar

We hebben, zoals op de ledenvergadering afgesproken, het verzoek om het boekjaar te laten ingaan op 1-1 neergelegd bij Agem.

Daarop kwam volgende reactie:

Van de belastingdienst mag alleen het eerste productiejaar een gebroken jaar zijn (dus in jullie geval van 1-6-2019 – 1-1-2020).
Dit station zijn wij reeds gepasseerd, maar wij (en ook de deelnemers aan de postcoderoosregeling) hebben er belang bij om de verrekening van de energiebelasting over een volledig boekjaar te laten plaatsvinden.
 
Daarom hebben wij de vraag bij de belastingdienst reeds neergelegd: Mag ook na het eerste productiejaar een gebroken jaar worden toegepast zodat (in jullie geval) wij kunnen afrekenen per 1-1?
Op deze vraag hebben wij nog geen antwoord gekregen. Zodra wij meer weten, zijn jullie de eerste die het horen.

Wordt vervolgd dus..