De laatste loodjes

Ruim na de opening zijn we nog steeds bezig om de laatste loodjes geregeld te krijgen. Het blijk maar weer eens dat de praktijk weerbarstig is en dat administratieve procedures vaak stroperig zijn.

Waar lopen we zoal tegenaan:

  • Na de oplevering hebben we een externe partij om een keuring gevraagd. Uit het keuringsrapport kwamen een aantal verbeterpunten. Deze zijn met leverancier Tenten doorgenomen, maar moeten nog altijd opgelost worden.
  • Er zijn wat zaken aangegeven in de vorm van ‘het zou beter zijn als…’. Dit gaat dan bijvoorbeeld over een aparte aarding van de installatie (niet verplicht, wel aangeraden..). We bezien hoeveel meerwerk dit oplevert.
  • De administratieve keten bij Liander en onderaannemers is behoorlijk in de war. Onze meters zijn nog altijd niet ‘officieel’ in beeld bij Liander (terwijl ze toch zelf de leverancier zijn!?).
  • Er ontbreekt nog een opleverformulier wat voor de vervolgverwerking kennelijk heel belangrijk is.

Kortom, er moet nog het een en ander rechtgetrokken worden. Door de vakanties schiet dit echter niet op, dus we blijven hier nog even mee bezig.