Als lid investeert je in de Coöperatie en dat is een organisatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid (ua): de leden draaien dus nooit op voor een eventueel tekort van de Coöperatie. Een faillissement is overigens onwaarschijnlijk omdat er een ruime marge zit tussen de jaarlijkse baten en lasten. En tegen schades aan installatie en dak worden verzekeringen afgesloten.