Waarom?

De initiatiefnemers vinden dat er haast moet worden gemaakt met de energietransitie. De klimaatopwarming dreigt volledig uit de klauwen te lopen. De natuurkundige Arrhenius toonde al in 1896 (!) aan dat CO2 warmte in de atmosfeer vasthoudt. En nog steeds stijgt de uitstoot van dit broeikasgas. Overheden doen tot nu toe veel te weinig. We moeten dus zelf aan de slag!

Naast het klimaat spelen ook andere redenen. Momenteel betalen we met z’n allen elk jaar tonnen aan (vooral grote multinationale) energiebedrijven voor onze verwarming, verlichting en apparaten. Onze gezamenlijke stroomrekening in Bredevoort bedroeg in 2015 ruim € 350.000,-. Het zou mooi zijn wanneer we (een deel van) dit geld in onze eigen gemeenschap zouden kunnen houden. En dat kan door onze eigen energie op te wekken!

De zonnepanelen leveren de deelnemers een mooi financieel voordeel op. Hoeveel dat is in ons Bredevoortse postcoderoosproject ziet u hierna.

We denken dat het postcoderoosproject vooral in Bredevoort goed werkt. Bredevoort heeft immers een beschermd stadsgezicht. Zonnepanelen passen hier vaak niet zo mooi, en vaak is plaatsing zelfs niet toegestaan. Toch moet ook Bredevoort aan haar toekomst denken. En in die toekomst speelt duurzame energie een belangrijke rol.

Voordeel voor deelnemers

Het aanleggen van een gezamenlijk zonne-energie-dak levert de deelnemers een aantrekkelijk financieel rendement. In deze fase kunnen we nog geen precieze bedragen of percentages noemen, maar op basis van ervaringen elders en een concept-businesscase ligt het rendement op de inleg bij een postcoderoosproject tussen de 6 en 8%. Dat is behoorlijk wat meer dan wat je aan rente op een spaarrekening krijgt!

Dit financiële voordeel is met name te danken aan:

  • Schaalvoordeel: door veel panelen in één keer te leggen zijn ze goedkoper;
  • Geen BTW op de investeringen;
  • 20% investeringssubsidie van de Provincie;
  • 15 jaar lang korting op de Energiebelasting op basis van de opgewekte stroom;
  • Winstdeling door de coöperatie.