De belastingkorting geldt voor 15 jaar. De zonnepanelen gaan echter zeker 25 jaar mee. Wat gebeurt er na 15 jaar?

 Er zijn dan verschillende opties:

1. de regeling wordt verlengd op de een of andere manier; we gaan dan nieuwe overeenkomsten aan met het energiebedrijf, de dakeigenaren en de leden.
2. de regeling stopt, maar de panelen blijven liggen en blijven van de Coöperatie. De opbrengst wordt via winstdeling aan de leden uitgekeerd, maar is dan alleen nog gebaseerd op de kale stroomprijs.
3. de panelen worden verkocht (of ter compensatie van een nihil-huur om niet overgedaan) aan de dakeigenaar of na verwijdering van het dak verkocht aan derden.

Een en ander gaan we nog bespreken met de dakeigenaren. Bij de definitieve uitgifte van de certificaten komen we er op terug.