Postcoderoos

Postcoderoosregeling

De Energiecoöperatie Bredevoort maakt gebruik van de Postcoderoosregeling, officieel de ‘Regeling Verlaagd Tarief Energiebelasting’.  Met deze wettelijk vastgestelde regeling maakt het Rijk investeringen in gezamenlijke duurzame energieopwekking financieel aantrekkelijk.

De leden kopen zon-certificaten van de Coöperatie  en met de inleg betaalt de Coöperatie de PV-installatie op het centrale dak (of de centrale daken). Elk certitifcaat is ongeveer één zonnepaneel waard. Voorwaarden om van de regeling gebruik te kunnen maken zijn:

 • Het gezamenlijke zonnedak (of zonnedaken) moet zich in de postcoderoos bevinden
  • We hebben nu al 3 dakeigenaren die hun dak beschikbaar willen stellen en nog een paar denken erover;
 • Deelnemers moeten in de postcoderoos wonen
  • In ons voorbeeld (zie plaatje): de postcodes 7126 (Bredevoort), 7121 (Haart, Oost-Aalten, Barlo), 7119 (Klooster) en 7109 (Miste).
  • Door het hart van de roos op te schuiven kan desgewenst heel Aalten meedoen.
 • Deelnemers moeten kleinverbruiker van energie zijn
  • Max 3 x 80 Ampére aansluiting;
  • Max 10.000 kWh stroomverbruik per jaar;
  • Hier vallen vrijwel alle huishoudens onder; maar
 • Ook (kleine) bedrijven en instellingen kunnen dus meedoen,
  • Mits hun aandeel in de coöperatie niet groter is dan 20%.

 

De postcoderoos-gebieden Bredevoort eo. Iedereen met postcode 7126, 7121, 7119 of 7109 mag meedoen.

De Coöperatie zorgt dat de zonnepanelen op het dak worden gelegd, regelt de aansluiting bij Alliander, het contract met het energiebedrijf dat de zonnestroom afneemt en het jaarlijkse onderhoud en verzekeringen. Met de centrale dakeigenaren worden in goed overleg afspraken gemaakt via een dakcontract en een recht van opstal. Zowel dakeigenaar als coöperatie-lid worden dus ‘ontzorgd’; het is heel gemakkelijk om mee te doen.

De  Coöperatie verkoopt de zonnestroom via een eigen terugleveraansluiting aan het energiebedrijf. Deze betaalt daar de kale stroomprijs voor, nu ca 4,5 cent per kWh, excl BTW. De opbrengst is ruim voldoende voor de jaarlijkse kosten van onderhoud, verzekering en opbouwen van een voorziening.

Verlaagd tarief

De deelnemers in de coöperatie krijgen 15 jaar lang een korting op de energiebelasting. Sinds 2016 is deze korting 100%, dus op dit moment iets meer dan 12 cent per kWh incl BTW. De korting wordt gegeven op basis van het aantal kWh zonnestroom die de panelen van het lid opbrengen.

De Coöperatie moet een goede administratie bijhouden van de opbrengst van het zonnedak en de aandelen van de verschillende leden. Dit moet doorgegeven worden aan de Belastingdienst en de Belastingdienst geeft vervolgens aan het Energiebedrijf door hoe hoog de energiebelasting-korting moet zijn.

Voorbeeld:

 • Deelnemer X heeft 10 certificaten (panelen) gekocht.
 • Deze wekken 2500 kWh elektriciteit per jaar op.
 • Zij krijgt op haar jaarafrekening een korting van 2500 x € 0,12 = € 300,-

Let op: de korting op de energiebelasting kan nooit meer zijn dan wat je zonder deelname aan de ECB zou betalen. Stel bijvoorbeeld dat mevr. X uit  het voorbeeld zelf maar 2000 kWh per jaar zou verbruiken, dan krijgt ze een maximale korting van 2000 x € 0,12 =  € 240,- .