We gaan beginnen met het dak van het Grachthuys, en dan met name het dak van het Kulturhus. Het bestuur van het Kulturhus heeft inmiddels een principe overeenkomst gesloten. De gemeente heeft hun medewerking toegezegd, maar wil inmiddels zelf panelen gaan leggen op de sporthal. Wellicht kunnen we hierin nog samenwerken.

Voor het dak van het Grachthuys gaan we een omgevingsvergunning aanvragen. Deze is inmiddels verleend.

We hebben ook een tweede locatie nodig. Inmiddels hebben we met Marcel Betting  een principe overeenkomst getekend, waardoor we (een deel van) de daken van ‘Betting Wonen’,  ook kunnen gaan gebruiken.

Deze locaties bieden voorlopig plaats aan 650 panelen!