We willen beginnen met de daken van het Grachthuys, zowel van het Kulturhus als van de sporthal. Het bestuur van het Kulturhus heeft inmiddels een principe overeenkomst gesloten. De gemeente heeft hun medewerking in toegezegd, maar wil inmiddels zelf panelen gaan leggen op de sporthal. Wellicht kunnen we hierin nog samenwerken.

Voor het dak van het Grachthuys gaan we een omgevingsvergunning aanvragen. De verwachting is dat we goedkeuring gaan krijgen.

We hebben ook een tweede locatie nodig. Inmiddels hebben we met Marcel Betting  een principe overeenkomst getekend, waardoor we (een deel van) de daken van ‘Betting Wonen’,  ook kunnen gaan gebruiken.

Deze locaties bieden voorlopig plaats aan 650 panelen! Er kunnen dus nog meer mensen meedoen!