Eerste dak is gereed!

Donderdag 23 mei was het zover, de aansluitingen op het elektriciteitsnet van de daken van Betting zijn gerealiseerd. Via de achterzijde van de panden van Betting zijn twee leidingen gelegd richting Misterstraat aan daar aangesloten op het net. In principe kan de levering van zonnestroom nu beginnen. Formeel moet de installatie op gekeurd en opgeleverd worden, en dat gaat op korte termijn gebeuren, maar daarna gaan we echt van start.

Verder lezen Eerste dak is gereed!

Het gaat beginnen…

We hebben bericht mogen ontvangen dat er op 23 april een begin gemaakt zal worden met de installatie van de panelen! Men gaat beginnen bij Betting en zal daar ongeveer 3 weken bezig zijn. Aansluitend worden de panelen op het Grachthuys gelegd.

Het bestuur trekt er hard aan om de laatste formaliteiten geregeld te krijgen en dat valt nog niet mee, maar we gaan er van uit dat het allemaal goed gaat komen.

Volgende mijlpaal bereikt.

Op 29 maart heeft de ECB een volgende mijlpaal bereikt, toen werd namelijk het contract tussen ECB en Agem ondertekend, waardoor Agem de komende 5 jaar de opgewekte stroom van ons zal afnemen.

We zijn nu nog bezig met het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen, dat gaat hebben we inmiddels gemerkt ook niet helemaal vanzelf, maar langzaam maar zeker worden de obstakels uit de weg geruimd.

De volgende mijlpaal is het leggen van de panelen en de aansluiting op het net. Van beide zaken hopen we dat het in week 20 gerealiseerd zal gaan worden, maar we hebben ook al moeten vaststellen dat de leveranciers een overvolle agenda hebben en dat de leverweken steeds worden opgeschoven. We houden zoveel mogelijk contact om week 20 gerealiseerd te krijgen.

Algemene ledenvergadering

Op 10 april aanstaande zal een Algemene Leden Vergadering worden gehouden,
20.00 uur, Grachthuys, Bredevoort.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Mededelingen.
  3. Jaar verslag 2018.
  4. Financiële jaarstukken; bevat:  Jaarrekening, Verslag kascontrole, decharge bestuur, prijs certificaten.
  5. Status en planning van het project.
  6. Toelichting op de werkwijze om de energiebelasting terug te ontvangen.
  7. Bestuurssamenstelling.
  8. Rondvraag.
  9. Sluiting.

We hopen op uw aller aanwezigheid.