Wie is BIETA (Burger Initiatief Energie Transitie Aalten)?

Het Burgerinitiatief is ontstaan in het verlengde van een oproep aan het College van Burgemeester en Wethouders en fracties van de gemeenteraad te Aalten om meer aandacht te besteden aan het onderwerp energietransitie.

Het burgerinitiatief heeft contact gezocht met de fracties en verteld wat doelen waren (en zijn). Die zijn samengevat in ons Manifest (bijlage 2).

Concrete doelen uit de case for action die bijlage was bij het manifest:

 1. Informeren rechtstreeks of via bestaande gremia van burgers en organisaties over de problematiek in het algemeen maar in het bijzonder over concrete mogelijkheden/ regelingen voor individuele burgers en organisatie.
 2. Identificeren van ingrediënten voor een energiemix en permanent/jaarlijks actualiseren van de energiemix. Dat zijn maatregelen die praktisch toepasbaar zijn voor verduurzaming en energiebesparing en -neutraliteit.
 3. Maatregelen voorstellen voor een zorgvuldige en zuivere communicatie in de gemeente Aalten: om te beginnen met het eenduidig definiëren van begrippen zoals energieneutraal, verduurzaming, energiebesparing. Bestrijden verkeerde of achterhaalde denkbeelden (bijv. over regiogrenzen en wind van land).
 4. Bevorderen gebruikmaking van bestaande faciliteiten (bijv. duurzaamheidsleningen, inzet energiecoaches) en wegnemen van eventuele barrières.
 5. Stimuleren van postcoderoos-initiatieven.
 6. Bevorderen benaderbaarheid en vindbaarheid van energieloket (Gemeente en burgers, organisaties).
 7. De gemeente vragen een optimale energiemix te bepalen. Daarna permanent proces van maken. Wij willen assisteren.
 8. Bevorderen totstandkoming van “revolving funds” voor verduurzaming van woningen.
 9. Bevorderen uitbreiding van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s.
 10. Stimuleren van de bekendheid (en inzet van) energiecoaches en energieloket.
 11. Gemeente (college) aanzetten tot een opstelling die ertoe leidt dat burgers en organisaties bewuste keuzes gaan maken op het gebied van energie. Middelen: regelingen onder de aandacht brengen, informeren, etc.
 12. Fracties gemeenteraad: idem.
 13. Burgers informeren over de wijze waarop energietransitie aandacht krijgt in lokale verkiezingsprogramma’s.
 14. Nadenken over de naam van de adviescommissie.
 15. Officiële start aankondigen van de adviescommissie. Publiciteit en aanhangers zoeken.

 

Als eerste concrete resultaat is het vermelden waard dat er een Energie Coöperatie in Bredevoort in de opstartfase is terecht gekomen doordat meer dan 50 burgers uit Bredevoort hebben aangegeven mee te willen doen aan een postcoderoosproject.

Als tweede tastbare resultaat van ons vrijwilligerswerk is er het rapportje over programmavergelijking voor wat betreft het aspect energietransitie/duurzaamheid.

Leden zijn: Andre te Brake, Cor Burger, Marcel Kingma, Jilt Sietsma, Richard Snoek, Bert Weevers