Algemene ledenvergadering

Op 10 april aanstaande zal een Algemene Leden Vergadering worden gehouden,20.00 uur, Grachthuys, Bredevoort. Agenda: Opening. Mededelingen. Jaar verslag 2018. Financiële jaarstukken; bevat:  Jaarrekening, Verslag kascontrole, decharge bestuur, prijs certificaten. Status en planning van het project. Toelichting op de werkwijze om de energiebelasting terug te ontvangen. Bestuurssamenstelling. Rondvraag. Sluiting. We hopen op uw aller aanwezigheid.

Read more
Eerste ledenvergadering

Woensdag 12 december kwamen de leden van de coöperatie voor de eerste keer bijeen in een ledenvergadering. Locatie: Huuskamer ’t Grachthuys Aanwezig 31 leden en 4 bestuursleden. De voorzitter gaf een overzicht van de activiteiten tot nu toe en vroeg de vergadering het voorlopige bestuur te promoveren tot het eerste gekozen bestuur. De vergadering stemde […]

Read more
ECB genomineerd voor ‘Pompe’

Bestuur blij verrast met nominatie. Op 15 december ontving het bestuur een brief met onderstaande inhoud waarmee we uiteraard blij verrast werden: Bredevoort, december 2018, Geachte genomineerde van de POMPE, De organisatie van de Nieuwjaarsreceptie is zeer verheugd om u mede te delen dat u, of uw werkgroep, dit jaar is genomineerd voor de POMPE-prijs. […]

Read more
Veel belangstelling voor informatieavond

Woensdag 14 november zat de Huuskamer vol. Ruim 30 personen kwamen zich op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen bij onze coöperatie.

Read more
Leveranciers op bezoek

We gaan nu echt beginnen. Er zijn een aantal leveranciers uitgenodigd om een offerte te maken voor de levering van de installatie. Op vrijdag 2-11 komen een aantal belangstellenden de situatie ter plekke bekijken. Hierna volgt hopelijk een aanbieding. Uit de aanbiedingen gaan we dan een leverancier kiezen die de opdracht moet gaan uitvoeren. De […]

Read more
Informatieavond 14 november

Op woensdag 14 november organiseren we opnieuw een informatieavond. Op deze avond krijgt u de laatste stand van zaken te horen en kunt u zich definitief aanmelden als lid. We, het bestuur, zouden het fijn vinden als u dan alvast 50% van uw afname aan certificaten zou willen betalen. Dat helpt ons enorm om de […]

Read more
De daken zijn beschikbaar!

Na lang zoeken en onderzoeken zijn we er nu uit. We hebben een aantal geschikte daken om onze zonnepanelen op te leggen. Zoals reeds bekend is het eerste dak, dat van het Grachthuys.  Omdat we problemen hadden met de omgevingsvergunning is het plan enigszins aangepast.  Er blijft nu een rode rand dakpannen zichtbaar, waardoor er […]

Read more
Selectie van daken

Momenteel zijn we druk doende om geschikte daken te vinden om de zonnepanelen te plaatsen. Het blijkt dat dat een moeizaam proces is met veel hobbels en hindernissen. We hebben in eerste instantie drie daken uitgezocht, nl. dak Grachyhuys, dak sportzaal en dak “de Bracht”.

Read more
De coöperatie is opgericht

Op dinsdag 24 april rond 09:00 uur was het zover. Op het kantoor van notaris Rensen werd de akte van oprichting van de Energie Coöperatie Bredevoort door de bestuursleden en de notaris ondertekend.   Zo werd er weer een belangrijke stap gezet en kunnen we vanaf nu officieel verder met het realiseren van gezamenlijke zonnedaken in […]

Read more
AGEM wordt partner van ECB

Op de laatste vergadering heeft het bestuur een knoop doorgehakt wat betreft de keuze van een partner voor het leveren van de opgewekte energie. Er moest een keuze gemaakt worden tussen aanbiedingen van AGEM en GreenChoice. Na enig wikken en wegen is besloten om voor de eerste drie jaar in zee te gaan met AGEM […]

Read more