De laatste loodjes

Ruim na de opening zijn we nog steeds bezig om de laatste loodjes geregeld te krijgen. Het blijk maar weer eens dat de praktijk weerbarstig is en dat administratieve procedures vaak stroperig zijn. Waar lopen we zoal tegenaan:

Read more
Opening goed bezocht

Het was gezellig druk bij Betting Wonen op woensdag 26 juni om 19:30. Veel pers, genodigden, buurtcoöperatie en leden, en dat alles voor de officiële start van de levering van stroom door de twee daken van de ECB.

Read more
Tweede dak bijna klaar

Vrijdag 21 juni was het bijna zover, de installatie op het Grachthuys is gereed. De panelen liggen op het Grachthuys, de meterkast is gereed, de aansluiting op het net ook. Nu moet de installatie nog in bedrijf gesteld worden, dat zal zo snel mogelijk gebeuren.

Read more
De meter gaat lopen!

Vandaag, vrijdag 31-5-2019 was het zover. De installatie bij Betting is de eerste stroom gaan leveren. De werkzaamheden waren al klaar maar de werkelijke ingebruikname van de apparatuur moest nog. Vandaag was het zover. Om 10:00 uur zagen we dit:

Read more
Eerste dak is gereed!

Donderdag 23 mei was het zover, de aansluitingen op het elektriciteitsnet van de daken van Betting zijn gerealiseerd. Via de achterzijde van de panden van Betting zijn twee leidingen gelegd richting Misterstraat aan daar aangesloten op het net. In principe kan de levering van zonnestroom nu beginnen. Formeel moet de installatie op gekeurd en opgeleverd […]

Read more
We zijn begonnen!

Tenten Solar is bij Betting begonnen met het plaatsen van de apparatuur en de panelen. Het gebeurt allemaal op hoog niveau dus niet zo goed zichtbaar, maar onderstaande foto’s geven hopelijk een kleine impressie van de werkzaamheden.

Read more
Het gaat beginnen…

We hebben bericht mogen ontvangen dat er op 23 april een begin gemaakt zal worden met de installatie van de panelen! Men gaat beginnen bij Betting en zal daar ongeveer 3 weken bezig zijn. Aansluitend worden de panelen op het Grachthuys gelegd. Het bestuur trekt er hard aan om de laatste formaliteiten geregeld te krijgen […]

Read more
Volgende mijlpaal bereikt.

Op 29 maart heeft de ECB een volgende mijlpaal bereikt, toen werd namelijk het contract tussen ECB en Agem ondertekend, waardoor Agem de komende 5 jaar de opgewekte stroom van ons zal afnemen. We zijn nu nog bezig met het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen, dat gaat hebben we inmiddels gemerkt ook niet helemaal vanzelf, […]

Read more
Algemene ledenvergadering

Op 10 april aanstaande zal een Algemene Leden Vergadering worden gehouden,20.00 uur, Grachthuys, Bredevoort. Agenda: Opening. Mededelingen. Jaar verslag 2018. Financiële jaarstukken; bevat:  Jaarrekening, Verslag kascontrole, decharge bestuur, prijs certificaten. Status en planning van het project. Toelichting op de werkwijze om de energiebelasting terug te ontvangen. Bestuurssamenstelling. Rondvraag. Sluiting. We hopen op uw aller aanwezigheid.

Read more
Eerste ledenvergadering

Woensdag 12 december kwamen de leden van de coöperatie voor de eerste keer bijeen in een ledenvergadering. Locatie: Huuskamer ’t Grachthuys Aanwezig 31 leden en 4 bestuursleden. De voorzitter gaf een overzicht van de activiteiten tot nu toe en vroeg de vergadering het voorlopige bestuur te promoveren tot het eerste gekozen bestuur. De vergadering stemde […]

Read more