1. Locatie

We gaan beginnen met het dak van het Grachthuys, en dan met name het dak van het Kulturhus. Het bestuur van het Kulturhus heeft inmiddels een principe overeenkomst gesloten. De gemeente heeft hun medewerking toegezegd, maar wil inmiddels zelf panelen gaan leggen op de sporthal. Wellicht kunnen we hierin nog samenwerken.

Voor het dak van het Grachthuys gaan we een omgevingsvergunning aanvragen. Deze is inmiddels verleend.

We hebben ook een tweede locatie nodig. Inmiddels hebben we met Marcel Betting  een principe overeenkomst getekend, waardoor we (een deel van) de daken van ‘Betting Wonen’,  ook kunnen gaan gebruiken.

Deze locaties bieden voorlopig plaats aan 650 panelen!

2. Rendement

Wat betreft btw het volgende:

 • investeringsbedragen zijn excl. BTW (want aftrekbaar door de ECB)
 •  opbrengsten per lid zijn  incl. BTW.

Dat klopt, op uw afrekening staan vaste kosten en variabele kosten.
Wat betreft de vaste kosten krijgt uw waarschijnlijk al een vaste vermindering energiebelasting onafhankelijk van het verbruik, tot voor kort noemde men dat Heffingskorting.

Bij een postcoderoos project krijg je korting op het variabele deel, dus afhankelijk van je verbruik. De korting geldt dus voor de heffing energiebelasting en is gelijk aan het tarief van de energiebelasting maal het door jouw panelen opgewekte aantal kWh met als maximum je werkelijke verbruik.

De meeste energiebedrijven kunnen de korting inmiddels verrekenen, maar het is wel slim om te controleren / na te vragen of dit ook geldt voor jouw energiebedrijf. Onderstaande bedrijven kunnen het in elk geval: 

 • Qurrent
 • Pure Energie
 • Greenchoice
 • Eneco
 • Huismerk Energie
 • Anode
 • Delta
 • OM / DE Unie
 • NLD
 • NLE
 • Servicehouse
 • Budget Energie
 • Engie
 • Nuon

De lijst is niet volledig. Als je energiebedrijf er niet bij staat, vraag het dan bij hen na. 

U hoeft in principe niet over te stappen behalve wanneer uw huidige leverancier niet in staat is om de belastingteruggave administratief juist te verwerken. Neem bij twijfel contact met ons op.

Er zijn wel een paar punten waar u rekening mee moet houden.

1. Overstappen biedt een financieel voordeel:  ‘ons’ energiebedrijf, AGEM,  betaalt jaarlijks aan de Coöperatie een premie (‘maatschappelijke bijdrage’) die wij beschouwen als contributie.

2. Overstappen kan niet overal zonder kosten. De meeste leveranciers brengen dan een boete in rekening. In principe wil AGEM  (een deel) van die boete over  nemen.

 

De korting op de energiebelasting wordt door je energiebedrijf verrekend op de jaarafrekening. Dat gaat een beetje via een omweg: de Coöperatie geeft elk jaar de stroomopbrengst aan kWh en de verdeling van de panelen per lid door aan de belastingdienst. Deze geeft de korting door aan de energiebedrijven van de leden. De korting per kWh is wettelijke bepaald op 100% van het tarief op de energiebelasting en dat is nu 12 ct/kWh (iets meer).

 

De coöperatie verkoopt de opgewekte stroom en betaalt jaarlijks voor o.a. verzekering, onderhoud en administratie. De algemene ledenvergadering beslist wat er met de (kleine) winst die dan jaarlijks overblijft, gebeurt. Meestal wordt deze uitgekeerd aan de leden. 

 

Bij een postcoderoosproject bestaat de financiële opbrengst voor de leden uit twee zaken: de korting op de energiebelasting (12 ct/kWh; ook wel ‘indirecte saldering’ genoemd) en de winstdeling van de coöperatie (100% = ca 2,4 ct/kWh; zie ook winstbestemming). Dit is wettelijk vastgelegd voor 15 jaar lang. Daarnaast krijg je als alles goed gaat na afloop van de 15 jaar nog een vrijval van een voorziening en wellicht een stukje restwaarde.

De opbrengst is in euro’s lager dan bij de huidige salderingsregeling. Daar staat tegenover dat de investering ook een stuk lager is (schaalvoordeel + 20% subsidie provincie). Het financiële rendement zal elkaar niet veel ontlopen.

3. Risico's

Als lid investeert je in de Coöperatie en dat is een organisatie met Uitgesloten Aansprakelijkheid (ua): de leden draaien dus nooit op voor een eventueel tekort van de Coöperatie. Een faillissement is overigens onwaarschijnlijk omdat er een ruime marge zit tussen de jaarlijkse baten en lasten. En tegen schades aan installatie en dak worden verzekeringen afgesloten.

De hoogte van de energiebelasting is voor de leden de grootste verdienfactor. Hoewel wij niets kunnen garanderen is de verwachting dat in het kader van het landelijke klimaatbeleid een afzwakking van een prijsprikkel voor besparing en verduurzaming niet gauw zal plaatsvinden. Als de energiebelasting echter gaat dalen, daalt ook het rendement voor de leden.

 

De kale stroomprijs is nu vrij laag; prijsschommelingen zullen niet zo veel effect hebben op het totaal. Overigens is de verwachting van oa de ABN-bank dat de stroomprijs in de toekomst gaat stijgen. In de berekeningen is voor de zekerheid uitgegaan van een gelijkblijvende stroomprijs. In de opbrengst-berekening is rekening gehouden met een teruglopend rendement van de panelen door veroudering. Waarschijnlijk gaan we in het contract met de leverancier een opbrengst-garantie opnemen.

 

4. Overig

Hier vindt je een overzicht van leveranciers die aangegeven hebben mee te willen en kunnen werken.

Mijn stroomrekening is al laag. Bijvoorbeeld omdat ik zelf zonnepanelen heb gelegd. Dus kan ik niet profiteren van de korting op energiebelasting op mijn elektriciteit nota. Dat vind ik geen probleem. Het ECB initiatief wil ik toch steunen door panelen te kopen. Want ik wil meewerken aan de energietransitie. Hoe kan dat en wat zijn de consequenties?

U kunt panelen kopen. U telt dan mee voor het aantal van 50 deelnemers dat minimaal nodig is. Maar omdat u via de energienota weinig of geen energiebelasting betaalt is het belastingvoordeel voor u te verwaarlozen. Dan ontvangt u natuurlijk wel uw deel van de winst als die wordt uitgekeerd.

Nee,  niet meer.  De eerste ledenvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden.

 Er zijn dan verschillende opties:

1. de regeling wordt verlengd op de een of andere manier; we gaan dan nieuwe overeenkomsten aan met het energiebedrijf, de dakeigenaren en de leden.
2. de regeling stopt, maar de panelen blijven liggen en blijven van de Coöperatie. De opbrengst wordt via winstdeling aan de leden uitgekeerd, maar is dan alleen nog gebaseerd op de kale stroomprijs.
3. de panelen worden verkocht (of ter compensatie van een nihil-huur om niet overgedaan) aan de dakeigenaar of na verwijdering van het dak verkocht aan derden.

Een en ander gaan we nog bespreken met de dakeigenaren. Bij de definitieve uitgifte van de certificaten komen we er op terug.

 

Dan gaan de certificaten naar de erfgenamen. Wanneer deze niet in het postcoderoosgebied wonen, dan kunnen ze verkocht worden. Wie certificaten heeft en niet in het postcodegebied woont profiteert niet van de korting op energiebelasting.

Neem in ieder geval contact op met de coöperatie om wijzigingen in de situatie door te geven.

 

Als je binnen de postcoderoos verhuist is er geen probleem. Als je daarbuiten gaat wonen, dan kun je de certificaten verkopen; je hebt dan in elk geval geen recht meer op de belastingkorting.  Geef de wijziging in de situatie in ieder geval door aan de coöperatie.

 

Load More