Het initiatief tot het postcoderoosproject werd in afgelopen najaar genomen in het BurgerInitiatief EnergieTransitie Aalten (BIETA). Hieruit is de werkgroep Energie Coöperatie Bredevoort voortgekomen.

De Energie Coöperatie Bredevoort is inmiddels opgericht. Een afschrift van de akte (statuten) is hier te zien. Er is ook een huishoudelijk reglement. De coöperatie kon worden opgericht omdat  er 50 of meer potentiële leden zijn. Doordat we 50 of meer leden hebben, dan kan de coöperatie gebruik maken van een subsidieregeling van de Provincie Gelderland, waarmee 20% van de investering gesubsidieerd wordt. Hiermee wordt het postcoderoosproject nog aantrekkelijker.

 De coöperatie heeft een voorlopig bestuur, in elk geval tot de eerste  ledenvergadering op 12 december.

Het bestuur bestaat uit:

  • Bert Weevers, voorzitter, 06 51524011
  • Jilt Sietsma
  • Geert Scholten
  • Marcel Kingma, bestuurslid, 06 28300493
  • Erik Grijsen, penningmeester, 06 57547782
  • Henk Bekkers, secretaris, 06 12276986

Adres secretariaat: Kloosterdijk 3, 7121 LK Aalten

KvK Nr. : 71523987

Bank: Triodosbank  NL 12 TRIO 0379256339

Heeft u vragen, of wilt u een actieve bijdrage leveren: neem dan contact op met één van bovenstaande personen. Of stuur een mail naar info@ecbredevoort.nl.

Wilt u meer weten? Download onze presentaties en / of nieuwsbrieven